cart12 0 Košarica
3 Korisnički račun
Kontaktirajte nas
4 Info
Pravila nagradnog natječaja
Objavio   |  02/03/2021 09:44:51   |   Novosti   |   0 Komentara
Pravila nagradnog natječaja

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA OSVOJI SISTEMATSKI PREGLED U POLIKLINICI ANALIZA LAB

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Angara d.o.o., Kašinski odvojak 20a, Sesvete, Hrvatska, OIB: 95745406877

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama i Facebooka.

Članak 2. Vrijeme i mjesto održavanja

Nagradni natječaj tvrtke Angara d.o.o. odvija se od 2. ožujka do 12. ožujka 2021. do 23:59 sati na području Republike Hrvatske.

Nagradni će se natječaj održavati na Instagram stranici Male od lavande (@malaodlavande) i Facebook stranici Mala od lavande.

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Ostvarivanje promidžbe Instagram i Facebook profila Mala od lavande kao Priređivača nagradnog natječaja i profila Poliklinika Analiza Lab kao partnera u natječaju.

Članak 4. Uvjeti za sudjelovanje 

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina, osim djelatnika Angara d.o.o. i Poliklinike Analiza Lab, povezanih društava te članova njihove uže obitelji.

U obzir se neće uzeti igrači koji su u protekla 3 mjeseca osvojili nagradu na nekom od natječaja na društvenim mrežama Male od lavande ili Poliklinike Analiza Lab. 

Članak 5. Način sudjelovanja 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je u sekciji za komentar ispod objave tagirati osobu na Instagram ili Facebook profilu Male od lavande te zapratiti stranice i profile Male od lavande i Poliklinike Analiza lab pod uvjetima korištenja koje definira Instagram i Facebook na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram profila. 

Svaki Sudionik može sudjelovati tagiranjem neograničenog broja ljudi u odvojenim sekcijama predviđenim za komentare na društvenim mrežama.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja pod određenim ujetima:

1. Organizator će diskvalificirati Sudionika natječaja za kojeg se utvrdi da je povrijedio pravo osobnosti trećih strana.

2. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

3. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

4. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

5. Ako izabrani dobitnik ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 36 sati.

6. Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-6. Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 2 (slovima: dva) vaučera za prošireni sistematski pregled za žene u Poliklinici Analiza Lab, Kašinska 27d, Sesvete.

Prošireni sistematski pregled podrazumijeva i uključuje slijedeće pretrage:

KKS, SE, GUK, ukupni bilirubin, ALT, AST, GGT, ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, urea, kreatinin, K, Na, Fe, UIBC, TIBC, urea (kompletni, TSH, T4/TSH) 

Nagrada je iskoristiva unutar 30 dana od obavijesti o dobitku.

Nagradni fond čine 2 vaučera, jedan koji se osvaja na Facebook stranici Male od lavande i drugi koji se osvaja na Instagram profilu Male od lavande. Dobitnik ga ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika obavit će u sjedištu tvrtke Angara d.o.o. u Sesvetama pomoću aplikacije za nasumični odabir dobitnika.

Nagradu osvaja tagirana osoba, a ne osoba koja ju je tagirala.

Nagrada nije prenosiva, tagirana osoba fizički mora biti prisutna na adresi Poliklinike Analiza Lab kako bi se nagrada realizirala.

Članak 9. Objava rezultata i dobitnika

Dobitnici natječaja bit će proglašeni na web stranici www.malaodlavande.com u rubrici Novosti, najkasnije do nedjelje 14. ožujka 2021. godine.  

Članak 10. Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnik je dužan javiti se organizatoru e mailom na info@malaodlavande.com sa svojim kontakt podacima (ime, prezime, broj telefona i e-mail), najkasnije 72 sata od objave dobitnika. U slučaju da se ne javi, organizator zadržava pravo odabira novog dobitnika.

Članak 11. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime se može od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12. Način upoznavanja sudionika s pravilima 

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 2. ožujka 2021. godine na društvenim mrežama Male od lavande.

Članak 13. Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14. Suglasnost s pravilima i GDPR

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja, a suglasni su i s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste isključivo u svrhu realiziranja nagradnog natječaja te ih ustupaju Priređivaču i njegovim partnerima povezanim uz ovaj natječaj.

Članak 15. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na web stranici Male od lavande. Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se za to ukaže potreba. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom i nakon nagradnog natječaja.

Članak 16. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

- bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

- (ne)funkcioniranje interneta i www.malaodlavande.com te posljedice

- (ne)funkcioniranja društvenih mreža

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Priređivač: Angara d.o.o., Kašinski odvojak 20a, Sesvete

Sesvete, 2. ožujka 2021.

______________________

DOBITNICI NAGRADNOG NATJEČAJA - ČESTITAMO!

Instagram:

@katarinataribabezuk - prema prijavi od @teama2402

Facebook:

Hana Friščić - prema prijavi od Antonia Zrinjski

Podijeli ovaj post

Komentara

Prijavite se ili se registrirajte kako bi ostavili komentar

Košarica

Košarica je prazna

3

Korisnički račun

Nemate korisnički račun?
Kreiraj korisnički račun
4